آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۴۴ − انجام کارهای منزل

آلمانی برای نوآموزان | Deutschtrainer (A1 / A2) │درس ۴۴ − انجام کارهای منزلبرای مشاهده فهرست واژگان اینجا را کلیک کنید: https://www.dw.com/fa-ir/deutschtrainer-44-den-haushalt-machen/a-47684492 ➡ مطالب بیشتر برای…
آموزش آلمانی با دویچه وله,آموزش زبان آلمانی,آلمانی برای مبتدیان,نوآموزان,واژگان آلمانی,واژگان پایه,Deutschtrainer 

  
 درس 

source