آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 6: مبانی ارتباط مناسب با ارباب‌رجوع

آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 6: مبانی ارتباط مناسب با ارباب‌رجوعبرای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVMNG9708 کلید و رمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتر…
 

  
 درس 

source