آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 1: تکریم ارباب‌رجوع در اسلام

آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 1: تکریم ارباب‌رجوع در اسلامبرای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVMNG9708 کلید و رمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتر…
 

  
 درس 

source