آموزش مبانی فیزیک خاک (Soil Physics) درس 1: ساختار خاک

آموزش مبانی فیزیک خاک (Soil Physics) درس 1: ساختار خاکبرای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIAGR101 خاک تنها یک بستر کاشت برای گیاه نیست…
 

  
 درس 

source