آموزش مبانی فیزیک خاک (Soil Physics) درس 7: آلودگی خاک

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

آموزش مبانی فیزیک خاک (Soil Physics) درس 7: آلودگی خاکبرای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
https://faradars.org/FVTIAGR101

خاک تنها یک بستر کاشت برای گیاه نیست بلکه یک محیط متخلخل همراه با ویژگی‌های منحصر به فرد است. اهمیت فیزیک خاک در این است که بدون شناخت خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و هندسی خاک، نمی‌توان فرایندهایی که در خاک به وقوع می‌پیوندد را پیش‌بینی کرد. علم فیزیک خاک به ما شناخت کافی در مورد رفتار خاک را خواهد داد. هدف از این فرادرس، شناخت الگوهای رفتاری خاک در مواجهه با پدیده‌های مختلفی از جمله: ورود و خروج آب، پسماند رطوبتی، زهکشی، انتقال املاح و گرما است.

سرفصل‌های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:

درس یکم: ساختار خاک
بافت خاک
ساختمان خاک
روابط وزنی و حجمی خاک
دمای خاک
نیروهای دگردوسی و همدوسی در خاک
درس دوم: حرکت آب در خاک
جریان اشباع آب در خاک
قانون دارسی (Darcy)
محدودیت‌ها و کاربرد قانون دارسی
جریان غیراشباع آب در خاک
ضریب پخشیدگی
حرکت بخار آب در خاک
هدایت هیدرولیکی آب در خاک
پسماند رطوبتی
درس سوم: منحنی مشخصه رطوبتی خاک
مدل‌های منحنی مشخصه رطوبتی
مدل گاردنر (Gardner)
مدل کمپل (Campbell)
مدل بروکس و کوری (Brooks & Corey)
مدل ون گنوختن (Van Genuchten)
مدل ون گنوختن اصلاح شده
هدایت هیدرولیکی غیراشباع
مدل معلم – ون گنوختن
مدل معلم – ون گنوختن اصلاح شده
درس چهارم: روش‌های تخمین منحنی مشخصه رطوبتی
روش‌های مستقیم
روش‌های غیرمستقیم
توابع انتقالی
توابع انتقالی نقطه‌ای
توابع انتقالی پارامتریک
منحنی دانه‌بندی خاک
درس پنجم: حرکت گرما در خاک
فرایندهای انتقال گرما
معادلات حاکم بر انتقال گرما در خاک
ظرفیت و هدایت گرمایی در خاک
درس ششم: انتقال املاح در خاک
انتقال توده‌ای
پخشیدگی
انتشار آبی
معادلات حاکم بر انتقال املاح در خاک
انواع ایزوترم (Isotherm) جذب
منحنی رخنه
درس هفتم: آلودگی خاک
آلودگی منابع آب
عوامل دخیل در آلودگی
آلودگی‌های کشاورزی

مفید برای رشته‌های
مهندسی کشاورزی
مهندسی عمران

مدرس:
مهندس سحر پلنگی
 
5.00
 4:7 
 درس 

source

‫0 تعليق

اترك تعليقاً