حرف الضاد harf dad ( ض )

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

حرف الضاد harf dad ( ض )harf dad ( ض ) Prilikom izgovora ovog glasa, vrhom jezika se pritisne osnova gornjih sjekutića, prednji dio jezika se pripoji uz korijen gornjih zuba (alveole), …
حرف الضاد,ض,harf dad,pronouncing harf dad 

  
 ض 

source

‫0 تعليق

اترك تعليقاً