درس اول A1-A2 کلمات آلمانی سطح

درس اول A1-A2 کلمات آلمانی سطحتمام درس ها بصورت دسته بندی شده در سایت 👇👇👇👇👇
alle Videos: https://www.yadgiri.de/

👇👇👇👇👇لینک یوتیوب 👇👇👇👇
https://www.youtube.com/channel/UCoPJCFyOawPSXWoyaS69k8w/playlists?view_as=subscriber

لینک تلگرام 👇
https://t.me/Yadgiri_de

YouTube Playlists:
👇ده کلمه در روز👇

👇پیشوند فعل ها👇

👇​خواندن وفهمیدن متن👇

👇جمله سازی و مکالمه👇

👇گواهینامه آلمانی‌👇

👇گرامر آلمانی👇
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyuT-Y0oHXV4fbf8eipJa34aQOy6Iwzfi

👇تکنیک یادگیری👇

👇توضیح عکس👇
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyuT-Y0oHXV7Vi6zwiMpq9FyT_4DhDRx2 #DURecorder
This is my video recorded with DU Recorder. It’s easy to record your screen and livestream.
آموزش آکوزتیو,خنده,زبان,آهنگ ایرانی,آموزش,ashkan gavahinameh,genetiv,yadgiri,B1,آلمانی,گنتیو,زیرنویس,آرتیکل,فیلم آلمانی,عروسی,akkusativ,ترجمه,فیلم خارجی,فیلمA1,جمله آلمانی,یادگیری,ashkan almani,amoozesh,افغانی,zaban,گرامر آلمانی,آرتیکل آلمانی,زبان آلمانی,موزیک,gavahinameh,C1,ashkan,dativ,برلین,داتیو,سوئیس,کاربردی,رقص,اشکان,Ali_Brox,گرامر,B2,subjektiv,A2,فیلم ایرانی,آکوزاتیو,کلمه آلمانی,پرکاربرد,بایرن,نامه نویسی آلمانی 
5.00
 6:22 
 درس 

source