Hướng dẩn sử dụng Camtasia để edit video (Camtasia 9.1)

Hướng dẩn sử dụng Camtasia để edit video (Camtasia 9.1) 
0.00
 7:44 
 camtasia studio 

source