درس 21- ساختار جمله در زبان ترکی استانبولی

درس 21- ساختار جمله در زبان ترکی استانبولی در این ویدئو شما یاد میگیرید که کلمات در زبان ترکی چطور در جمله قرار می گیرند. درس 21,ر,استانبولی,ترکی,زبان ترکی,ساختار جمله,ترکی استانبولی  4.91  8:11   درس  source