آموزش PHP و MySQL — درس ششم: سیستم مدیریت محتوا

آموزش PHP و MySQL — درس ششم: سیستم مدیریت محتوا برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://fdrs.ir/xovr در این فرادرس، یک پروژه طراحی وب‌سایت با نام بانک اطلاعاتی اینترنتی اشعار تعریف شده و به صورت قدم به قدم اقدام به ساخت آن شده است. این وب‌سایت حاوی شعرهایی است که عموم مردم… متابعة قراءة آموزش PHP و MySQL — درس ششم: سیستم مدیریت محتوا

آموزش مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی درس هفتم: نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران

آموزش مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی درس هفتم: نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIBIO110 این درس با هدف آشنایی دانشجویان با علم مدیریت در نظام بهداشت و درمان شکل گرفته است و از جنبه‌های مختلف به تشریح وظایف مدیر و مدیریت به طور… متابعة قراءة آموزش مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی درس هفتم: نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 10: استراتژی‌های معاملاتی

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 10: استراتژی‌های معاملاتی برای کسب اطلاعات بیشتر، به‌این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIFN9704 روش تحلیل تکنیکال که به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت‌ها است، کارایی خود را به اثبات رسانده است. فراگیری تحلیل تکنیکال نیازمند روشی… متابعة قراءة آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 10: استراتژی‌های معاملاتی

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 7: اسیلاتورها (Oscillator)

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 7: اسیلاتورها (Oscillator) برای کسب اطلاعات بیشتر، به‌این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIFN9704 روش تحلیل تکنیکال که به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت‌ها است، کارایی خود را به اثبات رسانده است. فراگیری تحلیل تکنیکال نیازمند روشی… متابعة قراءة آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 7: اسیلاتورها (Oscillator)

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 9: سری‌های فیبوناچی

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 9: سری‌های فیبوناچی برای کسب اطلاعات بیشتر، به‌این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIFN9704 روش تحلیل تکنیکال که به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت‌ها است، کارایی خود را به اثبات رسانده است. فراگیری تحلیل تکنیکال نیازمند روشی… متابعة قراءة آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 9: سری‌های فیبوناچی

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 5: الگوهای ادامه‌دهنده

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 5: الگوهای ادامه‌دهنده برای کسب اطلاعات بیشتر، به‌این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIFN9704 روش تحلیل تکنیکال که به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت‌ها است، کارایی خود را به اثبات رسانده است. فراگیری تحلیل تکنیکال نیازمند روشی… متابعة قراءة آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازارهای مالی درس 5: الگوهای ادامه‌دهنده

آموزش مدیریت منابع انسانی درس دوازدهم: سیستم مسیر شغلی و جانشین‌پروری

آموزش مدیریت منابع انسانی درس دوازدهم: سیستم مسیر شغلی و جانشین‌پروری برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIMNGE97071 این فرادرس که نکات مهم کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری ها و کاربردها) تالیف دکتر آرین قلی پور را در بر دارد، برای استفاده داوطلبان کنکور دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری و… متابعة قراءة آموزش مدیریت منابع انسانی درس دوازدهم: سیستم مسیر شغلی و جانشین‌پروری

آموزش مدیریت منابع انسانی درس چهاردهم: ایمنی، بهداشت، روابط کار و جدایی از سازمان

آموزش مدیریت منابع انسانی درس چهاردهم: ایمنی، بهداشت، روابط کار و جدایی از سازمان برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIMNGE97071 این فرادرس که نکات مهم کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری ها و کاربردها) تالیف دکتر آرین قلی پور را در بر دارد، برای استفاده داوطلبان کنکور دکتری و کارشناسی ارشد… متابعة قراءة آموزش مدیریت منابع انسانی درس چهاردهم: ایمنی، بهداشت، روابط کار و جدایی از سازمان

آموزش مدیریت منابع انسانی درس سوم: تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل

آموزش مدیریت منابع انسانی درس سوم: تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIMNGE97071 این فرادرس که نکات مهم کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری ها و کاربردها) تالیف دکتر آرین قلی پور را در بر دارد، برای استفاده داوطلبان کنکور دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های… متابعة قراءة آموزش مدیریت منابع انسانی درس سوم: تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل

آموزش مدیریت فروش و تحویل درس پنجم: فرایند استخدام، گزینش و جست‌وجو برای پیدا کردن کاندیدهای فروش

آموزش مدیریت فروش و تحویل درس پنجم: فرایند استخدام، گزینش و جست‌وجو برای پیدا کردن کاندیدهای فروش برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIMNG9709 این آموزش به ما کمک می‌کند به مهارتی برسیم که بتوانیم مدیران فروش کارآمدتری را در اسرع زمان و با حداقل هزینه تربیت کنیم، دانش خود را در… متابعة قراءة آموزش مدیریت فروش و تحویل درس پنجم: فرایند استخدام، گزینش و جست‌وجو برای پیدا کردن کاندیدهای فروش

آموزش مدیریت منابع انسانی درس هشتم: سیستم مدیریت عملکرد کارکنان

آموزش مدیریت منابع انسانی درس هشتم: سیستم مدیریت عملکرد کارکنان برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIMNGE97071 این فرادرس که نکات مهم کتاب مدیریت…       درس  source

آموزش مدیریت منابع انسانی درس شانزدهم: حل تست‌های تالیفی

آموزش مدیریت منابع انسانی درس شانزدهم: حل تست‌های تالیفی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIMNGE97071 این فرادرس که نکات مهم کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری ها و کاربردها) تالیف دکتر آرین قلی پور را در بر دارد، برای استفاده داوطلبان کنکور دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری و آزاد و… متابعة قراءة آموزش مدیریت منابع انسانی درس شانزدهم: حل تست‌های تالیفی