آموزش مدیریت سیستمی با رویکرد پویایی سیستم برای سازمان‌ها درس 7: بررسی مدل‌های مربوطه

آموزش مدیریت سیستمی با رویکرد پویایی سیستم برای سازمان‌ها درس 7: بررسی مدل‌های مربوطه برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVMNG97082 سیستم پویا، یک متدولوژی شایسته در بخش ساختار، عملکرد و فرایند سازمان‌های نوین امروزی به شمار می‌رود. از طریق پویا شناسی سیستم، به دنبال شبیه‌سازی فرایند یادگیری در سازمان بوده تا… متابعة قراءة آموزش مدیریت سیستمی با رویکرد پویایی سیستم برای سازمان‌ها درس 7: بررسی مدل‌های مربوطه