آموزش هندسه فینسلر (Finsler Geometry) درس دوم: یک تعمیم از متریک ریمانی و کاربرد آن

آموزش هندسه فینسلر (Finsler Geometry) درس دوم: یک تعمیم از متریک ریمانی و کاربرد آن برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://fdrs.ir/b387 امروزه هندسه فینسلری به عنوان یک ابزار قدرتم… آموزش هندسه فینسلر (Finsler Geometry),مهندسی برق,مهندسی مکانیک      درس  source

آموزش تکنیک پالس با رویکرد حل مساله – درس ششم: کاربرد آی سی ۵۵۵ در تکنیک پالس (ب)

آموزش تکنیک پالس با رویکرد حل مساله – درس ششم: کاربرد آی سی ۵۵۵ در تکنیک پالس (ب) برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVEEE97041 درس تکنیک پالس از جهت این که روش های… آموزش تکنیک پالس با رویکرد حل مساله,برق      درس  source

آموزش کاربرد متلب در کنترل خطی درس دوم: نمایش سیستم‌های خطی – اتصالات

آموزش کاربرد متلب در کنترل خطی درس دوم: نمایش سیستم‌های خطی – اتصالات برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvee96033 درس کنترل خطی یکی از پایه ای ترین و… آموزش کاربرد متلب در کنترل خطی,متلب,مهندسی برق      درس  source

آموزش حمل‌ و‌ نقل چوب درس چهارم: عوامل موثر بر کاربرد تراکتورها و اسکیدرها

آموزش حمل‌ و‌ نقل چوب درس چهارم: عوامل موثر بر کاربرد تراکتورها و اسکیدرها برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTINR101 حمل و نقل چوب از جمله حساس‌ترین و دشوارت… آموزش حمل و نقل چوب,علوم و مهندسی جنگل      درس  source