இனி IPL–லில் 11 அணிகள் புதிதாக இணையும் 3 அணிகள் போட்டிபோட்டு இறங்கும் புதிய அணிகள்.!
2020 IPL – புதிய விதிமுறை – புதிதாக வரும் 2 அணிகள் எந்தெந்த அணிகள் Captain தெரியுமா யார் தெரியுமா ??
இனி IPL போட்டியில் 8 அணிகள் கிடையாது – BCCI எடுத்த அதிரடி முடிவு | IPL 2020 Updates

تم إكتشاف مانع الإعلانات “AD Block”